فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

*مـــــــــــد

مددرتجوید یعنی کشش صداهای ( الف مدی یای مدی واو مدی) ( ا ی و)

- منظورازحرکت  چیست؟

یک حرکت مساوی است با زمان باز یا بسته شدن یک انگشت دست به طورطبیعی (نه تند ونه کند )

کشش ------- هرکدام یک حرکت وکشش ( ا -یو ) هرکدام برابر با دو حرکت می باشد.

صداهای ( ا-ی-و ) را حروف مـــد و ( --------)رااسباب مــد ( سبب های مد )می گویند.

_به طور کلّی هرگاه بعد از یکی از حروف مــــد ،یکی ازسبب های مد قرارگیرد حرف مد را می کشیم.

مثال: شاء- جیئ – سوء –إنّا أنزلناه –ءال – میم –کاف –ضالّاً

                                                 *انواع مـــــــــــــد  *

1-مد طبیعی کشش صداها ی( ا-ی-و )رابه اندازه ی دو برابرحرکات کوتاه (---------) (باز شدن دو انگشت مدطبیعی گویند.

مثال:وما-قال-توبوا إنّا-کانوا-.........

2-اگر سبب مد همزه (ء)باشد:

             الف)منفصل:حرف مددریک کلمه وسبب مد دراوّل کلمه یبعد باشد...مثال:إنّاأنزلناهـ إنّی ءامنت-إنّا أعطیناک

       ب)متّصل:هرگاه هم حرف مد هم سبب مد هردو دریک کلمه باشند...مثال:جاء-سوء-شیئ-عائلاً-شاء-جیئ

3-اگرسبب مد سکون(    )باشد:

           الف)مخفّف حرفی: در حروف مقطّعه در قرآن مثل حرف«م»در ( حم) که خوانده میشود حا  میم با کشش «یـ»

                            یاحرف «ق»که خوانده میشودقاف با کشش «ا»

        ب)مخفّف کلمی(کلمه ای)مثل: ءال-ءالان-

4-اگرسبب مد تشدید(     )باشد :

         الف)مثقّل حرفی:مثل کشش (ا)در«لام»  الم خوانده میشود :الف لامّیم

    ب)مثقّل کلمی (کلمه ای):مثال:ضالاً-حاجّ-أتحاجّونّی

5-مد عارض از سکون:( ساخته شده به دلیل سکون): این نوع مد زمانی به وجود می آید که روی حرفی وقف کرده وآن حرف را ساکن کنیم

که اگر قبل از حرف ساکن شده،حرف مد واقع شده باشد آنرا می کشیم.

  مثال:رحیم--------رحیم      تشکرون--------تشکرون             نار---------نار

6-مـــــد لین:اگربعداز «و» و«ی» ساکن ماقبل مفتوح حرف ساکنی بیاید یا به واسطه ی وقف ساکن شود «و» یا «ی» را می کشیم.

مثال:خوف--------خوف                                          بیت -----------بیت

                                                             *وضعیّت واندازه ی مــــد های مختلف *

1-طبیعی: واجب  ( دو حرکت)  2-منفصل: مجاز (2حرکت-4حرکت)    3-متّصل:واجب(حداقل5حرکت)

4-مخفّف حرفی-مخفّف کلمی-مثقّل حرفی-مثقّل کلمی: واجب 6حرکت

5-مـــد عارض از سکون ومــــدلین:مختار (2حرکت-4حرکت-6حرکت )تاریخ : یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389 | 16:20 | چاپ | نویسنده: محی‌الدین | نظرات (1) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • هم نفس