فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 موارد توضیحی :

تکنولوژی اطلاعات وارتباطاتict 

اتصال به اینترنت: شبکه E-mail(پست الکترونیکی ) (www)world wide webوب جهان گستر: Websiteوب سایت بحث دامنه های مهم در اینترنت: باز کردن یک وب سایت مورد نظر : Favorites Print Search موتورهای جست وجو:

تکنولوژی اطلاعات وارتباطاتict

در عصر حاضر ،تکنولوژی ارتباطات ،دنیای با این عظمت را بسان یک محیط کاری کوچک در آورده است.تکنولوژی اطلاعات در این میان ،تکنولوژی ارتباطات را به خدمت گرفته وجهان پر از اطلاعات را در دسترس همگان قرار داده است  بطوریکه همواره دسترسی به اطلاعات سریعتر وسریعتر می شود.

برای بهره گیری از جهان اطلاعات نیاز به سیستم کامپیوتر شخصی ،مودم،خط تلفن وحساب  اینترنتی (password،user name)معتبر هست.

اتصال به اینترنت:

برای اتصال به اینترنت از طریق کامپیوتر شخصی مراحلی لازم است که باید به ترتیب رعایت شوند.

1-وجود سخت افزار لازم برای اتصال:

2-ایجاد یک connection

وارد نمودن user name، password،phone numberواقدام به شماره گیری کردن:

شروع به کار بعد از اتصال:

قبل از اینکه درباره چگونگی کار ویا کاوش در اینترنت بحثی داشته باشیم بهتر است به توضیح ومعرفی چند اصطلاح بپردازیم :

شبکه: مجمو عه ای از کامپیوتر ها که به منظور به اشتراک گذاشتن یک منبع سخت افزاری یا نرم افزاری ومطابق روش خاصی به یکدیگر متصل شده اند یک شبکه را تشکیل می دهند.

شبکهlan(محلی)

به شبکه ای گفته می شود که کامپیوتر های موجود در یک ناحیه کوچک را به یکدیگر متصل می کند مانند کامپیوتر های متصل به هم در یک اداره یا یک سایت

شبکه wan

به شبکه ای گفته می شود که کامپیوتر های موجود در یک ناحیه پهناور (بدون توجه به مرزهای جغرافیایی)را به یکدیگر متصل می کند.

Internet

شبکه ای از نوع wanبوده با گسترده جهانی که از تعداد زیادی شبکه متصل به هم تشکیل شده است.

E-mail(پست الکترونیکی )

تبادل پیام (معمولاً از نوع متن ساده)بین کاربران کامپیوتر هایی که به یک شبکه واحد متصل هستند.تمام سایت های موجود در شبکه اینترنت برای ارائه اطلاعات دارای صفحاتی هستند که به آنها صفحات وب اطلاق می شود.

(www)world wide webوب جهان گستر:

از خدمات ارائه شده در اینترنت است.برای تعریف اسنادی به کار میرود که در اینترنت در دسترس قرار گرفته ودارای فرمت گرافیگی بخصوصی هستند .اسناد مزبور می توانند صرف نظر از محل قرار گیری فیزیکیشان ،به یکدیگر پیوند داده شده  وکاربران می توانند پیوند هایی را از یک سند به سند دیگر وجود دارند دنبال کنند .برخی از متنها که در این صفحات به صفحات دیگر پیوند خورده اند واگر اشاره گر موس راروی این متنها ببرید شکل اشاره گر به صورت شکل دست در می آید که با کلیک بر روی هر کدام از این پیوندها صفحات دیگری ظاهر می شود به این متنها  فرا پیوند hyper textگفته می شود.

Websiteوب سایت

به شبکه ای گفته می شود که به اینترنت متصل باشد ،تحت مالکیت ومدیریت یک شخص،سازمان وشرکت یا سازمان خصوصی ودارای یک سرور وب(سرور وب:کامپیوتری از یک شبکه متصل به اینترنت که فایلهای خاصی را نگهداری کرده ودر پاسخ به درخواست مرورگرهای وب ،فایلهای مزبور را از طریق اینترنت در اختیار آنها قرار می دهد)باشد.

برای شروع به کار وکاوش در وب سایتهای مختلف پنجره ورودی ویا برنامه ای در ویندوز  xpتعبیه شده است که یکی از مرور گر های وب است وآن internet explorer(سیا ح یا کاوشگر اینترنت )می باشد که با دابل کلیک نمودن روی این پنجره معمولاً صفحه ای به عنوان اولین صفحه(که احتمالاًصفحه آغازین یک وب سایت پیش فرض باشد)باز شود.قابل ذکر است به اولین صفحه از هر وب سایت web pageگفته می شود.

در شکل صفحه ی بعد برنامه یا همان پنجره  internet explorerکه اولین صفحه(home page)یک وب سایت فرضی است را نشان دهد.

بحث دامنه های مهم در اینترنت:

سازمانهای گوناگونی از سایت های وب استفاده می کنند .این سازمانها دارای شناسه یا top level domainمی باشند که نام سازمانها را طبقه بندی میکند .در زیر پسوندهای مهم ورایج که شناسه سازمانهای مختلف هستند لیست شده اند:

Com.ویژه سازمانهای تجاری                                              edu.برای مراکز آموزشی

Gov.برای مراکز دولتی                                                  int.سازمانهای بین المللی

Mit.سایتهای نظامی                                               net.مرکز های خدمات شبکه isp

Org.سازمانهای دیگر.

باز کردن یک وب سایت  مورد نظر :

در قسمت آدرس addressمی توان نام سایت مورد نظر را تایپ نموده وبا زدن دکمه enterمنتظر ماند تا صفحه اول (home page)وب سایت مورد نظر ظاهر شود.

البته روش دیگری نیز برای باز کردن وب سایت مورد نظر وجود دارد.بدین ترتیب که:با زدن دکمه ctrl+oیا کلیک روی دکمه fileوانتخاب گزینهopenاز منوی ظاهر شده یک کادر به اسم کادر openباز می شود که بایستی در کادر سفید گزینه openیا به تایپ آدرس مورد نظر اقدام کنیم ویا اینکه از لیست بازشوی آن ،سایت مورد نظرمان را درصورت وجود انتخاب وسپس دکمه enterرا می زنیم.این کار باعث می شود که سایت مورد نظر باز شود.

Favorites

که در نوار ابزار استاندارد ودر نوار منو هم وجود دارد ،معمولاً برای افرادی که سایتهای بخصوصی را همیشه سر می زنند .کاربرد ویژه ای دارد.دکمه favorites(بمعنی مورد علاقه ها )برای آن است که کاربری که یک سری سایت ویژه را معمولاً سر میزند هر بار مجبور به تایپ مجدد نام وآدرس سایت ها نباشد بدین منظور می تواند با کلیک بر روی دکمه favoritesوانتخاب گزینه add to favoritesسایت مورد نظر را به سایتهای مورد علاقه اضافه نموده وبرای استفاده های بعدی با یک کلیک روی دکمه favoritesلیست سایت های مورد علاقه را که قبلاً آنها را اضافه نموده مشاهده نماید وبا کلیک بر روی هرکدام از آدرسها به سایت مورد نظر برود

Print:

دکمه دیگری که بر روی standard buttons قرار دارد و تصویر یک چاپگر را نشان می دهد برای چاپ محتویات صفحه وب جاری به کار می رود.

Search:

کلیک بر روی این گزینه ما را به صفحه searchدر سایت مایکرو سافت می برد.در آنجا می توانیم موتور های جست وجو (search engine)متعددی را که ارائه شده اند مشاهده  کنیم.

موتورهای جست وجو:

یکی از امکانات بسیار ارزشمند اینترنت وجود موتورهای جست وجو است.این موتورهای جست وجو ابزار های مفیدی هستند برای جست و جو در اینترنت.گاهی ممکن است ما سایتی را بخواهیم که در آن موضوع خاصی مطرح وبیان شده باشدوآدرس یا اسم آن سایت را نداشته باشیم ویا ممکن است در مورد موضوعی خاص بخواهیم مقاله،نوشته،تصویر وهر چیز دیگری را جست و جو کنیم در تمام موارد یاد شده بهترین راه برای دستیابی به هدفمان استفاده از موتور های جست وجو است.

موتو رهای جست وجو اغلب یک کادر جست و جو دارند وجست و جو را بر اساس کلمات کلیدی انجام می دهند .برای جست وجو ،توسط موتورهای جستجو ،باید کلمه یا مجموعه ای از کلمات کلیدی را در مورد موضوعی که می خواهیم اطلاعاتی در مورد آن پیدا کنیم در کادر جستجو وارد کرده وبر روی دکمه searchکلیک نماییم.

یکی از پر استفاده ترین وسریعترین موتور های جستجو در اینترنت موتور جستجوی google.comاست که جدیداً این موتور جستجو به اکثر زبان های زنده دنیا وجود دارد(اخیراًزیان کردی نیز به زبانهای این موتور جستجو اضافه شده)وبا ورود به این سایت می توانیم زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده وموضوعاتی را  که می خواهیم جستجو کنیم تایپ نموده ودر صورت وجود آنها را بیابیم در صفحه بعد نمایی از این سایت را با زبان فارسی وبا زبان انگلیسی مشاهده می کنیم که برای جستجوی موضوع  مورد نظر خود کافی است در قسمت بالای کادر جستجو نوع موضوعی را که می خواهیم  انتخاب کنیم(جستجوی سایت،تصاویر ،گروهها وفهرست)وسپس عنوان مورد نظر را تایپ کنیم.تاریخ : جمعه 30 بهمن‌ماه سال 1388 | 22:20 | چاپ | نویسنده: محی‌الدین | نظرات (0) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • هم نفس